VOEG EEN WERKELIJKHEID TOE AAN JEZELF (meditatie)

VOEG EEN WERKELIJKHEID TOE AAN JEZELF (meditatie)

Geest gaat vooraf aan de materie, en geeft elke stofje, elk stukje vlees, elke cel vervolgens vorm. Wat je ziet en denkt, word je lijfelijk.

Hoe vind je de oorsprong van jezelf, van je geest, en ontdoe je je van oude herinneringen en beelden die de vorm en inhoud van je lichaamscellen vaak zo neurotisch beïnvloeden? Hoe ontdoe je je van oude verwarde gedachtes waar de lichaamszenuwen blijvend op reageren?
Verroer je maar niet, beweeg je niet, ga nergens naartoe en ga nergens vandaan. Dan ontvangt het lichaam een signaal van zijn eigen blauwdruk, niet de stoffelijke maar de blauwdruk die in het bewustzijn bestaat.

De problemen liggen in het gebied van de diversiteit, van je complexe verkrampte denken, en de oplossingen liggen in het gebied van eenwording. Hoewel beide even werkelijk zijn, kennen we in het algemeen alleen maar de diversiteit, het verschil-denken.
Maar maken we ons leven ruimer en onbegrensder, dan voegen we aan die gespleten diverse wereld een nieuwe realiteit/dimensie toe. Als een soort van kwantumsprong. (Dat wordt ook wel de vierde toestand genoemd, wetend dat de drie gekende toestanden die zijn van slapen, dromen en waken.)

Door meditatie en via yoga vanuit bewustzijn, ontdekken we dat het stille veld alle tegenstrijdigheden tot een eenheid brengt.
Het hele lichaam met alle bedradingen (zenuwen, bloeddruk, hartslag, bloedvaten, spijsverteringsstelsel enzovoorts) reageert hier wonderlijk helend op. Het kan dan pas veranderen, verwijden, verruimen, omdat het niet langer beperkt wordt door het hoofd. In plaats van een klein spleetje voegen we een kosmisch open werkelijkheid toe die de mens tot een oneindig wezen maakt, ver buiten zijn lichaam.

Voeg dus een reële werkelijkheid toe aan jezelf.

Posted in:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*