Geen categorie

 • ZWIJG MAAR

  ZWIJG MAAR De eenvoudigste weg is gewoon te zijn. De ingewikkeldste weg is het gekunstelde mijn. Waarom gevangen in een kleine kerker, een wetboek vol van angsten, zorg en plicht, wanneer er volop rust is, volop licht? De vijand van de mens bevindt zich in hemzelf. De mens kent de rechtstreekse weg naar binnen niet. […]

 • Oooo we zijn te snel van stapel gelopen…

  Oooo…. we zijn te snel van stapel gelopen! Adrie vertelde zojuist dat hij abuis was. Hij had het RIVM vanmorgen gebeld met de uiteindelijke mededeling dat we toch nog heel geduldig(!) volgende week moeten afwachten of er wel groepslessen mogen plaatsvinden daarna. Maar oooo, wat willen we graag beginnen!!  (Zie bijgaande foto van de enorme […]

 • YOGA WEER VAN START VANAF 24 NOVEMBER!

  Lieve mensen, Vanaf dinsdag 24 november lijken we de lessen weer echt te kunnen gaan oppakken!! De werkzaamheden in de Loods zullen dan achter de rug zijn en van Adrie krijgen we, gezien de RIVM-voorschriften, groen licht vanaf 18 november. Dat betekent dat we dan aan alle covid-maatregelen en eisen voldoen. (Jammer genoeg vervalt de […]

 • NUL, HET MOOISTE GETAL

  NUL, HET MOOISTE GETAL Ontspannen betekent: alle innerlijke standen en graden op nul zetten. Volledig het innerlijk onttrekken aan enige inzet, want de inzet komt niet van jou maar van hogere velden. Wees werkveld-leeg en hersen-blanco om je te laten inzaaien door de goddelijke wereld. Want je bent als een ontvangend braakliggend leeg veldje waarop […]

 • ONZE GODDELIJKE TELESCOOP

  ONZE GODDELIJKE TELESCOOP Onze zintuigen zijn onze wereldontvangers. Het zien, horen, ruiken, voelen en proeven zijn bedoeld om de wereld met al zijn signalen op te kunnen vangen. Ze staan als telescopen altijd open en gericht naar de buitenwereld. Toch doen we iets vreemds met die prachtige zintuiglijke mogelijkheden. We brengen ze in de war. […]

 • LEEGTE IS WIJSHEID

  LEEGTE IS WIJSHEID Van boven tot beneden lijkt het lichaam van de mens op een boordevolle kast. In de laatjes ligt van alles door elkaar: beelden, namen, gedachtes, ruzies, regeltjes, onze jeugd, verlangens, vijanden, relaties, oude wonden, succesmomenten enzovoorts. Van daaruit leven we, van daaruit gaan we slapen en staan we weer op. Altijd in […]

 • DE KAARS

  DE KAARS Meditatie is een ‘sterven’ aan ons kleine ik terwijl we nog midden in het aardse leven staan. Het is een sterven aan de veelheid van alle dingen om terug een eenheid te zijn. De kaars die stil brandt, is daarbij ons grote voorbeeld. Rank staat zij fier rechtop, altijd met haar opstijgende vlam […]

 • DE ROOS

  DE ROOS Wij denken altijd iets maar in de ziel zit niets. Wij moeten altijd iets maar in het wezen is er niets. Wij menen altijd iets te zeggen over iets maar het universum kent alleen een restloos niets. Wij zijn vaak triest, gejaagd of boos om iets maar onverstoorbaar zacht-zijn maakt dat iets tot […]

 • RUIMTE EN LEEGTE

  RUIMTE EN LEEGTE Wil je werkelijk leren? Die vraag stelt Krishna steeds weer aan zijn leerling Arjuna in de Bhagavad Gita. Wil je werkelijk bewust zijn van het echte en het onechte in het leven? Wil je werkelijk verbonden zijn met alles om je heen zonder dat je je balans en innerlijke spontaniteit verliest? Laat […]