meditatie

 • ZUIVERE RADIO – ONTVANGST

  ZUIVERE RADIO-ONTVANGST Het wijde heelal zoekt voortdurend contact met ons. ­Alwetende energieën doorzeven ons lichaam tot in de ziel. We ontvangen ieder moment de meest verfijnde en subtiele energieprikkeltjes rechtstreeks. Voelen we dat? Helaas, de ziel als tijdloze alwetende radio-ontvanger in ons, wordt overstemd door het verstand. Ons verstand, een uiterst belangrijk hulpmiddel voor praktische […]

 • NUL, HET MOOISTE GETAL

  NUL, HET MOOISTE GETAL Ontspannen betekent: alle innerlijke standen en graden op nul zetten. Volledig het innerlijk onttrekken aan enige inzet, want de inzet komt niet van jou maar van hogere velden. Wees werkveld-leeg en hersen-blanco om je te laten inzaaien door de goddelijke wereld. Want je bent als een ontvangend braakliggend leeg veldje waarop […]

 • SCHEPPENDE LIEFDESDANS

  SCHEPPENDE LIEFDESDANS Materie bestaat uit energiepatronen die voortdurend ten opzichte van elkaar veranderen, een altijddurende dans van moleculen van wederzijdse trillingen. Zo is elke adembeweging een dans met de kosmos, op het ritme van de altijd veranderende beweging in de schepping. Met elke adem verandert er iets in het heelal en verandert het heelal iets […]

 • MET DE WIJSHEID IN GESPREK

  MET DE WIJSHEID IN GESPREK Het is een bijzondere ervaring om echt gehoord te worden. Wanneer iemand tegenover ons zit die helemaal aanwezig is, dan bevinden we ons samen in een helder en open besef. Degene die luistert is onbezet, niet met zichzelf bezig, en ook niet bezig met het bedenken van een antwoord. Hij […]

 • HET ENE

  HET ENE Het werkelijke leven is net andersom als wij denken. We menen in de veelvoud der dingen het meest volledig te leven: ons over alles druk maken, veel vrienden hebben, het iedereen naar de zin maken, alle stijlen en stromingen en modeperikelen volgen, aan elk clubje meedoen, eindeloos praten en discussiëren. In die veelheid […]

 • BRANDSCHONE SPIRIT

  BRANDSCHONE SPIRIT Vertrouw erop. Door in rust te zitten en te mediteren komt een dieptefundament in onszelf aan het licht. De diepst bewogen lichtbron die we kunnen voelen. Je zou het de heilige geest kunnen noemen, een ondoorgrondelijke geestelijke kracht die ons de werkelijke levensvreugde schenkt. Deze heilige geest – die in elk menselijk wezen […]

 • ONZE GODDELIJKE TELESCOOP

  ONZE GODDELIJKE TELESCOOP Onze zintuigen zijn onze wereldontvangers. Het zien, horen, ruiken, voelen en proeven zijn bedoeld om de wereld met al zijn signalen op te kunnen vangen. Ze staan als telescopen altijd open en gericht naar de buitenwereld. Toch doen we iets vreemds met die prachtige zintuiglijke mogelijkheden. We brengen ze in de war. […]

 • LEEGTE IS WIJSHEID

  LEEGTE IS WIJSHEID Van boven tot beneden lijkt het lichaam van de mens op een boordevolle kast. In de laatjes ligt van alles door elkaar: beelden, namen, gedachtes, ruzies, regeltjes, onze jeugd, verlangens, vijanden, relaties, oude wonden, succesmomenten enzovoorts. Van daaruit leven we, van daaruit gaan we slapen en staan we weer op. Altijd in […]

 • BRIESJE ROEACH

  BRIESJE ROEACH Alle kennis over de oorsprong van het heelal ligt opgeslagen in ons menselijke hart. In één flits begrijpt het hart kosmologisch alles waar ons denken en onze zintuigen volkomen in tekort schieten. Het hart kan zó onbegrensd horen en voelen dat het ver in het heelal onmetelijke tijden kan aftasten. Het hart kent de […]

 • LABYRINT

  LABYRINT We zijn allen ontstaan uit een tijdelijk geschapen vorm die door de goddelijke wereld is voortgebracht. Of anders gezegd, we zijn een tijdelijke uitdrukking van een eeuwig mysterie. Een mysterie dat we niet kunnen kennen, een mysterie dat een diep geheim zal blijven voor ons zolang we op aarde leven. Desondanks moet elk mens, […]

 • ONZE VRIJE WIL

  ONZE VRIJE WIL Een mens heeft niet één geest. Elke lichaamscel heeft een eigen geest. Ons lichaam bestaat uit miljoenen levende geesten. En elke celgeest is gehoorzaam aan de stemming van het lichaam. Zijn we blij of terneergeslagen, onze celgeesten zijn even blij of terneergeslagen. Ze zijn volledig afhankelijk van hoe wij tegen het leven […]