Meditatie-data

Tijden zondagsmeditatie 2020

(Elke 3e zondagochtend van de maand, maar niet altijd):

PS. Kijk voor elke zondagochtend-meditatie even van tevoren op de website. Er kan wel eens een verandering optreden.

DATA zondagsmeditatie:
– 19 januari
– 16 februari
– 22 maart (!!!  Is veranderd van 15 maart naar 22 maart)
– 19 april
– 17 mei
– 21 juni
( in de maanden juli en augustus vinden er geen meditaties plaats)
– 20 september
– 11 oktober
– 15 november
– 15 december ( Is de eindejaarsmeditatie op dinsdagavond om 19.30 uur)