70 Meditaties in coronatijdperk

HET HEILIGE ATOOM

HET HEILIGE ATOOM Elke moeilijke omstandigheid waarmee we geconfronteerd worden doet ons veranderen, verschaft ons nieuw inzicht. Dat is de les in dit leven waar we van klas tot klas doorheen moeten. Leven op aarde betekent botsingen hebben, nieuwe ervaringen opdoen, stemmingen van onszelf en van elkaar verduren zoals boosheid, trots, jaloezie, opgewondenheid, verveling en …

HET HEILIGE ATOOM Lees verder »

DE KERN VAN WETENSCHAP OF HET MYSTERIE VAN DE MATERIE

DE KERN VAN WETENSCHAP OF HET MYSTERIE VAN DE MATERIE Hoe komt het leven aan zijn levenskracht? Wat is het kleinste bouwsteentje dat aan het leven ten grondslag ligt? Dat zijn de vragen waar de mens zolang hij leeft een antwoord op wil hebben en waar hij wetenschappelijk met allerhande onderzoeksapparatuur de grootst mogelijke moeite …

DE KERN VAN WETENSCHAP OF HET MYSTERIE VAN DE MATERIE Lees verder »

VREDE IS DE ENIGE WEG

VREDE IS DE ENIGE WEG Meditatie is versmelten in een zachte roerloosheid. Meditatie is helder als kristal in plaats van lui en loom wat zitten. Meditatie is de slinger van beweging stil zien vallen. Meditatie is onbezet zijn door ons te laten bezetten. Meditatie is ontvangen zonder dat we weten wat we gaan ontvangen. Meditatie …

VREDE IS DE ENIGE WEG Lees verder »

SMETTELOZER DAN WIT

SMETTELOZER DAN WIT In het hindoeïsme en het boeddhisme is de lotus, de waterlelie, een symbool van heiligheid en zuiverheid. De plant wortelt in een moerassige modderige bodem zonder dat de bladeren en de bloemen door de modder besmeurd raken. De lotus is zo het symbool van goddelijke zuiverheid vanwege zijn onaanraakbaarheid voor het vuil. …

SMETTELOZER DAN WIT Lees verder »

Scroll naar top