IK WIL ALLES!

IK WIL ALLES!

Wat een spijt dat storm Dennis alles in de wind geslagen heeft wat ik van plan was vandaag.
In de nacht kraakte mijn bos en kreunden de bomen zo vervaarlijk als oude versleten bijna neerzijgende reuzen…Het was duidelijk, ik moest verstandig zijn en de zondagmorgen meditatie afzeggen. Ik sloop in de nacht naar mijn computer en schreef naar de mensen dat het niet raadzaam was om morgen door takken, bomen, dakpannen en andere rondvliegende objecten gekatapulteerd te worden als een onschuldige. Ik meende iedereen te beschermen tegen groot onheil.
Toen werd ik ’s morgens wakker.
Alles was bijna stil in mijn bos. Een paar dooierig deinende bomen rondom mijn boshuis. De storm bleek een farce. Maar het kwaad was geschied. Ik had iedereen al afgezegd.
Wat anders kan ik nu nog doen dan mijn meditatie van vanmorgen op mijn website te plaatsen?  Durf ik het te wagen? Het is een gevoelige meditatie die niet iedereen zal begrijpen. Maar ach… als je iets nog niet begrijpt zal je misschien verlangen om het alsnog te gaan begrijpen?

IK WIL ALLES!

Ik wil het diepste geluk op aarde verwerven. Ik wil alles! Ik wil elke plek in mijn lichaam verzadigd zien met de hoogste vreugde. Ik wil mijn geest vrij zien in de weidsheid van oneindige werelden.
Hoe denk ik dat te kunnen verwerven?

Door te leven in harmonie met mezelf. Door mij als een blinde op te richten om te kunnen horen hoe de stilte op me afkomt. Door de spelonk van absolute wijsheid te zien openen, die zó lang afgesloten was en geen groots leven toeliet. Ik neem alleen maar waar…Geen leerboeken, geen hoge bankrekening, geen bekendheid heb ik daarvoor nodig. Alleen mezelf.

Het is de stille eenvoud van Gij in mij. Het is het toelaten van de goddelijkheid, het gevoelig openvallen voor een stille aanwezigheid waar mijn diepe binnenholte naar verlangt en voor openstaat als een geliefde. Alles wat teveel is, elke intentie glijdt eruit weg. De stilte zet de poorten open. Mijn oneindig lege spiegelbeeld valt op de juiste plek. Het Gij in mij is.
Zo krijgen we alles!

Posted in:

One Comment

  1. lieve Liesbeth,
    Storm of geen storm, je overpeinzing/meditatie brengt rust. Een proces naar vrijheid dat je iedereen gunt. Zoals je dinsdag al zei: “Elke ochtend is er het moment van ontwaken.”, om Jezelf te ontmoeten als je met een glimlach de stilte omarmt. X

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*