Kosten

Kosten
In de vorm van lidmaatschap wordt per kwartaal € 65,00  betaald ( jan./april/juli/okt.)
Het lesgeld is berekend op jaarbasis, dus €260,00.  Dat houdt in:  alle concreet te volgen lessen bij elkaar opgeteld over een heel jaar  – en daar vallen de vakanties in – gedeeld door vier. In feite dus een jaarcontributie die door vieren is gedeeld, en vier betaalmomenten heeft per jaar.
Echtparen betalen gereduceerd tarief t.w. samen €100,00 per kwartaal.

Lesgelden kunnen voldaan worden via een machtiging (bij mij verkrijgbaar) of per bank: NL32RABO0160500044 of vanuit Belgie: BE37.132542073528 t.n.v. Liesbeth Bours-Romijn.
Uitgezonderd de proeflessen kost een eenmalige les €10,00. De meditatie kost ook €10,00.

Proeflessen 

Eén of twee gratis proeflessen zijn aan te bevelen…

Scroll naar top