70 Meditaties in coronatijdperk

 • DOOR HET IJS ZAKKEN

  DOOR HET IJS ZAKKEN Meditatie is een wak slaan in het bevroren ijs van zekerheden waardoor we gewoon door het ijs zakken. Durf te verdrinken, want juist door het wak zal licht vanuit de hemel tot op de bodem in ons diepste innerlijk binnen kunnen schijnen. Meditatie is de poten onder onze stoel wegzagen om […]

 • DOELLOOS

  DOELLOOS Waar is dit leven toe bestemd? Daar elk moment vervluchtigt in een ander nu dan het vorige moment. Was ik een stille hoorder van de wind, een seconde later maakt de angst van mij een kind, een hater van mijzelf, waarna weer even later een vreemde mens, zij aan zij met mij, een nieuwe […]

 • LANGZAAM WORDEN WE UITGEKLEED

  LANGZAAM WORDEN WE UITGEKLEED De weg van de meditatie is de weg van het stille wachten. Het tijdloze wachten om opgenomen te worden in de neutrale ruimte van het Al. Wij bieden ons hierbij aan en worden in de wachtkamer van meditatie langzaam ‘uitgekleed’. We worden ontdaan van de vorm, van de gedachte en van […]

 • DE BIJENKORF

  DE BIJENKORF De natuur is ons allermooiste lesmateriaal. We hoeven maar een bijenkorf te bestuderen om te weten hoe de hemel op aarde eruit ziet. Al eeuwenoud staat de bijenkorf bekend als een geheimzinnige wereld die volmaakt geordend is. Toch zijn er in de korven geen verkeersbordjes, opgelegde wetten of politieke partijen aanwezig om de […]

 • IN DE LUIE STOEL

  IN DE LUIE STOEL Het grootste wonder van het leven is dat het leeft. Maar wat is leven eigenlijk? ‘Leven’ wil zeggen dat alles voortdurend in beweging is. De moleculen, het zonnestelsel, ons lichaam, zijn constant veranderlijke levende trillingen. Elk volgend moment is nieuw en anders. Het leven is één doorgaand proces van beweging, verandering […]

 • IK

  IK Hoe hard de mens ook zijn best doet om rechtvaardig te leven, hoe braaf hij zich aan de wetten houdt, hoe ijverig hij zich ook inzet voor alles en iedereen, hij blijft onverzadigbaar hunkeren naar goedkeuring en bevestiging om te horen dat hij het allemaal goed doet. Maar niemand lijkt hem echt te zien. […]