70 Meditaties in coronatijdperk

 • DE MANTEL

  DE MANTEL Zolang we op aarde leven, staan, handelen, eten en ­slapen worden we omhuld door zeeën en sferen van stille vrede. Voel maar: ieder moment wordt onze huid aangeraakt door hogere energievelden, horen we de oneindigheid van het heelal, en lopen we door oceanen van harmonie. Overal waar we zijn, dag en nacht, worden […]

 • SMETTELOZER DAN WIT

  SMETTELOZER DAN WIT In het hindoeïsme en het boeddhisme is de lotus, de waterlelie, een symbool van heiligheid en zuiverheid. De plant wortelt in een moerassige modderige bodem zonder dat de bladeren en de bloemen door de modder besmeurd raken. De lotus is zo het symbool van goddelijke zuiverheid vanwege zijn onaanraakbaarheid voor het vuil. […]

 • VERDWIJN MAAR

  VERDWIJN MAAR De stilte is de grootste leverancier van energie. De stilte is de sterkste voedingskracht voor de mens. De stilte kan ons zo verlammen dat ze ons vanuit het lamme Niets compleet vernieuwt. De stilte is de meest bekwame operatiespecialist ter aarde. Zij is van goddelijke afkomst. Om dat te voelen, laten we ons […]

 • MALLE MENS

  MALLE MENS Zie de malligheid van de mens. Hoe hij van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat wikt en weegt, nadenkt, zich zorgen maakt, roept en commandeert en zich ergert over van alles en nog wat, terwijl niemand naar hem lijkt te luisteren. Maar de mens gaat blindelings door. Wat wil hij eigenlijk? De […]

 • DE SCHEVE BATTERIJ

  DE SCHEVE BATTERIJ Een batterij die scheef in een toestel wordt geplaatst, zal weinig energie kunnen leveren. Zo is het helaas met de energie van de mens ook gesteld. Een mens leeft met een onrustige springerige geest als die van een vlo die continu wegspringt van het ene plekje naar het andere. Nergens vindt hij […]

 • GODDELIJKE ADEMMACHINE

  GODDELIJKE ADEMMACHINE Laten we vooral geen ingewikkelde gedachtes denken. Laten we vooral niet menen dat het leven moeilijk of bijzonder gecompliceerd is. Want alles wordt voor ons gedaan. Wij hoeven zelf niets te doen. We hoeven zelfs niet voor onze eigen adem te zorgen. Eenvoudigweg omdat we ieder moment beademd worden door de oerbeweging van […]

 • DE LUCHTBEL EN HET TAU

  DE LUCHTBEL EN HET TAU Wanneer mensen met elkaar praten, gaat het over de golven – bewegingen van gedachtes – en niet over de oceaan. Zelfs als onze intellectuele gesprekken gaan over het mysterie van het hogere, blijven het golven, tijdelijke golven die de diepte van de oceaan niet ervaren. Waarom blijven het golven? Er […]

 • VOORBIJ DE VALKUILEN

  VOORBIJ DE VALKUILEN De betovering, laten we die toe? Een mens is op aarde gezet om uiteindelijk in de handen van de betovering te vallen. Maar zoals het in elk sprookje gaat, komt hij onderweg veel afleidende verlokkelijkheden tegen die hem afhouden van het betoverende happy end. Door wat laat de mens zich verlokken en […]

 • HET KLEINE SPEENKRUID

  HET KLEINE SPEENKRUID Onder de veelvoud der dingen verbergt zich de tere ijle oerkracht die het machtigste is van alles. Hoe manifesteren we haar, de tere oerkracht? Van doen naar ontvangen. Van verzet naar overgave. Van aanspannen naar zacht worden. Van denken naar luisteren. Van fragment naar totaliteit. Van ingrijpen naar observeren. Van vol zitten […]

 • EEN SPROOKJE

  EEN SPROOKJE Er was eens een tiran die als een parasiet zat ingenesteld in de mens. Hij voelde zich bijzonder goed, at van alle walletjes mee en kreeg steeds meer heerschappij en overwicht in de binnenvertrekken van de mens. Hij bemoeide zich met elke zaak, en gaf op alles wat de mens zei of deed […]

 • ZWIJG MAAR

  ZWIJG MAAR De eenvoudigste weg is gewoon te zijn. De ingewikkeldste weg is het gekunstelde mijn. Waarom gevangen in een kleine kerker, een wetboek vol van angsten, zorg en plicht, wanneer er volop rust is, volop licht? De vijand van de mens bevindt zich in hemzelf. De mens kent de rechtstreekse weg naar binnen niet. […]