70 Meditaties in coronatijdperk

 • ZWIJG MAAR

  ZWIJG MAAR De eenvoudigste weg is gewoon te zijn. De ingewikkeldste weg is het gekunstelde mijn. Waarom gevangen in een kleine kerker, een wetboek vol van angsten, zorg en plicht, wanneer er volop rust is, volop licht? De vijand van de mens bevindt zich in hemzelf. De mens kent de rechtstreekse weg naar binnen niet. […]

 • STEEDS MEER NUL

  STEEDS MEER NUL De morgen is er weer, de middag volgt en dan is het weer avond en weer nacht. De volgende morgen verschijnt, de middag volgt, en dan de avond en de nacht. Wat doen we al die tijd? Maand in maand uit, jaar in jaar uit? Verandert er iets op den lange duur? […]

 • GROOT IN HET NIETS

  GROOT IN HET NIETS In elk mens is een groot en zelfs schrijnend diep verlangen naar het goddelijke aanwezig. Ook al vertaalt het zich niet zo direct en voelbaar als ‘goddelijk verlangen’, toch ligt in elk mens een diepe hunkering verborgen naar krachten die machtiger en sterker zijn dan hemzelf. Maar het vertaalt zich anders. […]

 • HET VERLANGENDE HART

  HET VERLANGENDE HART Elke seconde, elk moment, is zo gewild en bedoeld door de goddelijke wereld. Elke seconde na elke seconde moet zo verlopen zoals die verloopt. Ons grote probleem is: hoe gaan wij om met elke en deze huidige seconde? Met verwrongen spanning of met rust van binnen? Vanuit het ‘ik wil’ of vanuit […]

 • PSALM 85

  PSALM 85 Ik adem in en uit, de draaideur van de wind waait door mijn lijf, mijn huid en ‘k word een kind. O hoor, hoe stilte uit het duister, uit haar grotten donker en dicht, mijn zware botten leegmaakt en doorstraalt van licht. Dan stijgt, het oer en oud verbond plots uit de aarde […]

 • ZUIVERE RADIO – ONTVANGST

  ZUIVERE RADIO-ONTVANGST Het wijde heelal zoekt voortdurend contact met ons. ­Alwetende energieën doorzeven ons lichaam tot in de ziel. We ontvangen ieder moment de meest verfijnde en subtiele energieprikkeltjes rechtstreeks. Voelen we dat? Helaas, de ziel als tijdloze alwetende radio-ontvanger in ons, wordt overstemd door het verstand. Ons verstand, een uiterst belangrijk hulpmiddel voor praktische […]

 • NUL, HET MOOISTE GETAL

  NUL, HET MOOISTE GETAL Ontspannen betekent: alle innerlijke standen en graden op nul zetten. Volledig het innerlijk onttrekken aan enige inzet, want de inzet komt niet van jou maar van hogere velden. Wees werkveld-leeg en hersen-blanco om je te laten inzaaien door de goddelijke wereld. Want je bent als een ontvangend braakliggend leeg veldje waarop […]

 • SCHEPPENDE LIEFDESDANS

  SCHEPPENDE LIEFDESDANS Materie bestaat uit energiepatronen die voortdurend ten opzichte van elkaar veranderen, een altijddurende dans van moleculen van wederzijdse trillingen. Zo is elke adembeweging een dans met de kosmos, op het ritme van de altijd veranderende beweging in de schepping. Met elke adem verandert er iets in het heelal en verandert het heelal iets […]

 • MET DE WIJSHEID IN GESPREK

  MET DE WIJSHEID IN GESPREK Het is een bijzondere ervaring om echt gehoord te worden. Wanneer iemand tegenover ons zit die helemaal aanwezig is, dan bevinden we ons samen in een helder en open besef. Degene die luistert is onbezet, niet met zichzelf bezig, en ook niet bezig met het bedenken van een antwoord. Hij […]

 • HET ENE

  HET ENE Het werkelijke leven is net andersom als wij denken. We menen in de veelvoud der dingen het meest volledig te leven: ons over alles druk maken, veel vrienden hebben, het iedereen naar de zin maken, alle stijlen en stromingen en modeperikelen volgen, aan elk clubje meedoen, eindeloos praten en discussiëren. In die veelheid […]