KINDERLIJK VERTROUWEN

KINDERLIJK VERTROUWEN

Een absoluut en open kinderlijk vertrouwen hebben in het leven. Als we dat verliezen zijn we nergens meer.
Dan gaan we dingen willen begrijpen die we niet kunnen begrijpen, dan gaan we onszelf met mooie woorden, ingewikkelde gedachtes of schijngedrag bedriegen, dan worden we argwanend en wantrouwend bij elk bericht dat ons niet past, dan spelen we hetzelfde spel als van de vijand wanneer we fel tekeergaan om ons te verdedigen met boosheid en woede.

Een absoluut vertrouwen heeft geen enkel woord nodig. Zoals Jezus zweeg tegen alle aantijgingen tijdens zijn veroordeling tot het kruis. Hij antwoordde op geen enkele vraag. En zo bleef hij, door volkomen leeg te zijn, vol van de Heilige Geest.

Het lijkt ons bijna een onmogelijkheid maar leeg zijn en ontvangen kan alleen vanuit een open kinderlijk vertrouwen in het leven hebben. Verbonden met ons diepe Zelf dat alles kent en is.
Oftewel: Als ik alle petten heb afgezet en mijn hoofd wijd en stil open naar de hemel.

 

Scroll naar top