VOLMAAKT

VOLMAAKT

Vanuit mijn raam zie ik de eekhoorn zitten onder de boom…. Roerloos, absoluut roerloos. Hoe kan roerloos zo roerloos zijn!
Uit nieuwsgierigheid zet ik ook mijn innerlijke klok stil. Het voelt volmaakt stil aan. Als eeuwigheid. Dat is wonderlijk! Als ik even roerloos niets doe voelt het moment in zichzelf volmaakt aan.
Het is mijn drukke denken dat kennelijk alles onvolmaakt verward maakt. Maar als ik mijn klok stil leg verandert het NU in volkomenheid. Energie komt vrij, het denken verlamt.
Daaruit blijkt: Elk moment, elk handelen, elk windzuchtje is volmaakt in zichzelf.

Scroll naar top