DE DIEPE PUT IS ZOOO STIL….

DE DIEPE PUT IS ZOO  STIL…

Hoe moeilijk is het te accepteren dat we ons eigen lot niet in handen hebben. Hoe wendbaar en flexibel zijn we in dat geval?
Al die gebeurtenissen klinken als een sprookje maar het is de werkelijkheid waar mensen in terecht kunnen komen. In de diepe put. Met de grote vraag: Waarom worden de kwaliteiten van de spaarzame zelfstandige vrouw, het talent van de musicus, en de gedrevenheid van de uitvinder niet beloond? Hun inzet is toch goed? Zij maken toch intensief gebruik van hun eigen talenten? Het is toch geweldig wat zij doen?

Jazeker, maar het is de identificatie met uitsluitend één zijde/één overtuiging/ één ding in het leven waar zij alles en alles voor opzij schuiven. Zonder enig open oog voor het geheel. Zonder enige reflectie op de mens waar al die dingen uit voortkomen.
Uitsluitend werken vanuit onze eigen uiterlijke dwingende opvattingen, vanuit een verblindende ambitie-drive, zoals in bovenstaande gevallen, en niet verbonden zijn met het diepere wezen in ons, dan raken we de draad met het leven kwijt; dan zijn we alleen bezig met de kraaltjes en vergeten de ketting waaraan het leven verbonden is.
Eckhart Tolle geeft hierin duidelijkheid door te zeggen dat het leven twee kanten heeft; twee kanten die we niet met elkaar moeten verwarren. Enerzijds bestaat een mens uit zijn levenssituatie, zoals de omstandigheden waarin hij verkeert, het werk dat hij verricht en de ervaringen die hij opdoet. Anderzijds – de grootste ongeziene invloedskracht – is het leven zelf binnenin ons. Dat is het leven zoals we het nu in het moment zelf voelen, vanuit ons diepste innerlijke nu. ‘Dat leven is Primair’, zegt Tolle. Het is alles en heel en volkomen.
Maar voor de meeste mensen is dat innerlijke leven onbekend. De meeste mensen werken puur op hun eigen geautomatiseerde ik-krachten en komen in hun overijverige-ambitieuze-er-voor-gaan-krachten uiteindelijk in de uit-PUT-ting terecht. Veel mensen overkomt dit.

Hoe wrang eigenlijk maar dit is een fantastisch lot: het is een punt van omslag en ontwaking. Kijk maar naar de 80-jarige vrouw die er in het ziekenhuis achter kwam dat ze haar lichaam op het spel had gezet. Haar levensopvatting veranderde vanaf dat moment. En de musicus is na verloop gaan mediteren en doet nu hele andere boeiende dingen door mensen zichzelf via muziek te ontdekken.
De uitvinder is weliswaar nog niet zover, maar ook hij zal hopelijk de vruchten uit zijn diepe put weten te halen en zichzelf aan de innerlijke stilte durven overgeven.
Overigens is het in de diepe put al waanzinnig stil. Zó stil…Hij hoeft er alleen maar naar te luisteren en hij is eruit!

 

 

Scroll naar top